Επικοινωνία

Στ’ αλήθεια θέλεις πάρε – δώσε μαζί μου; Έχεις μια τελευταία ευκαιρία να το σκεφτείς…

Αλλιώς από δω: